کروم‌بوک‌های مخصوص بازی احتمالاً به‌زودی از راه می‌رسند

کروم‌بوک‌ها معمولاً توسط دانش‌آموزان و دانشجویان مورد استفاده قرار می‌گیرند. اکنون به‌‌ نظر می‌رسد این محصولات آماده‌ی ورود به حوزه‌ی س...

ادامه مطلب