استیم رسما برای برخی کروم‌بوک‌های منتخب دردسترس قرار گرفت

فروشگاه استیم سرانجام به‌طور رسمی برای برخی از کروم‌بوک‌های منتخب دردسترس قرار گرفت. ویترین دیجیتال Valve اکنون برای دستگاه‌هایی مثل ای...

ادامه مطلب